• 09954562222Emergency Line
  • အမွတ္ ၈၀ C ၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့

အေရၿပားႏွင့္ေလဆာဌာန

အေရၿပားေရာဂါအမိ်ဳးမိ်ဳးအတြက္စမ္းသပ္စစ္ေဆးကုသမွဳမ်ားၿပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ထိုၿပင့့္္အေရၿပားက်န္းမာေရးႏွင့္လွပေရးအတြက္အဆင့္ၿမင့္ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းလမ္းမ်ားအသံုးၿပဳေပးေနပါသည္။

အေရၿပားအလွအပနည္းပညာမ်ား

- အေရၿပားအတြက္အေထာက္အကူၿပဳေသာဗိုက္တာမင္မ်ားကိုအေရၿပားအတြင္းသို့စိမ့္၀င္ေအာင္ၿပဳလုပ္ၿပီးအေရၿပားလွပက်န္းမာေစၿခင္း၊မ်က္ကြင္းညိုၿခင္းကိုဖယ္ရွားေပးၿခင္း

- ကာေဗာက္စီကုသမွဳ - အေရၿပားအတြင္းသို့ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ထည္ုသြင္းၿပီးအေရၿပားႏွင့္ကိုယ္ခႏရွိအဆီပိုမ်ား၊အေၾကာၿပတ္မ်ားကိုဖယ္ရွားေပးၿခင္းၿဖစ္သည္။မ်က္ကြင္းညိုသူမ်ားအတြက္လဲအသံုးၿပဳႏိုင္သည္။

- အိုင္းယြန္းသံုးကုသမွဳ- အေရၿပားအတြက္အေထာက္အကူၿပဳေသာဗိုက္တာမင္မ်ားကိုအိုင္းယြန္းမ်ားသံုး၍အေရၿပားအတြင္းသို့စိမ့္၀င္ေအာင္ၿပဳလုပ္ၿပီးအေရၿပားကိုေတာက္ပၿဖဴမြတ္လွပေစၿခင္း

- AHA ကုသမွဳ - Alpha Hydroxy Acids ၾကြယ္၀ေသာသစ္သီးသစ္ဖုတို့ကိုအသံုးၿပဳကာအေရၿပားလွပက်န္းမာေစၿခင္း

- Restylaneေဆးထိုးကုသမွဳ - Restylaneကိုအေရၿပားအတြင္းထိုးသြင္းၿပီးအေရၿပားတင္းရင္းလွပေစၿခင္း

- Botox ေဆးထိုးကုသမွဳ - Botox ကိုအေရၿပားအတြင္းထိုးသြင္းၿပီးအေရးအေၾကာင္းႏွင့္ပါးေရတြန့္ၿခင္းတို့ကိုဖယ္ရွားေပးၿခင္း

- ေလဆာအသံုးၿပဳ၍အေမြွးအမ်ွင္မ်ားဖယ္ရွားၿခင္း

- ေလဆာအသံုးၿပဳ၍အေရၿပားကိုေတာက္ပၿဖဴမြတ္လွပေစၿခင္း

- ေလဆာအသံုးၿပဳ၍ေမြးရာပါအမွတ္မ်ား၊မ်က္ကြင္းညိုၿခင္း၊မွည့္ေၿခာက္တင္းတိပ္တို့ဖယ္ရွားၿခင္း