• 09954562222Emergency Line
  • အမွတ္ ၈၀ C ၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့

ကင္ဆာေဆးသြင္းဌာန

ကင္ဆာလူနာမ်ား ေဆးမသြင္းမီ ေဆးသြင္းရန္ ေသြးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ၿပည့္မီၿခင္းရွိမရွိေသြးစစ္ေဆးၿခင္း၊ လူနာမ်ားအားေဆးမသြင္းမီ၊ ေဆးသြင္းစဥ္နွင့္ေဆးသြင္းၿပီး လိုက္နာေရွာင္က်ဥ္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညြွန္ၾကား ႏွစ္သိမ့္ေပးၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။

အထူးကုဆရာ၀န္မ်ား