• 09954562222Emergency Line
 • အမွတ္ ၈၀ C ၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့
 • လူသားတို႕ရဲ႕ကုိယ္ခႏၶာသက္၀င္လႈပ္ရွားရင္း တစ္ေန႔တာလုပ္ငန္းေဆာင္တာ အားလံုးနီးပါးကုိ ဟန္ခ်က္ညီစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ အဓိကထိန္းခ်ဳပ္ေပးေနတာကေတာ့ လည္ပင္းေရွ႕ ေအာက္နားတြင္ ရွိေသာ ၂ လက္မ အရြယ္နီးပါး လိပ္ျပာပံုသ႑ာန္ သုိင္းရိြဳက္ဂလင္းမွ ထုတ္လႊတ္ေသာ ေဟာ္မုန္း မ်ားျဖစ္တဲ့ Triiodothyronine (T3) ႏွင့္ Thyroxine (T4) တို႕တယ္ဆိုတာ သင္သိပါသလား?

 

 • သုိင္းရိြဳက္ဂလင္းႏွင့္ သုိင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္း ၂ မ်ိဳးတို႔ဟာ သင့္အတြက္
  • အသက္ရႈထုတ္ျခင္း
  • ႏွလံုးခုန္ျခင္း
  • ဗဟို ႏွင့္ ခက္ျဖာ အာရံုေၾကာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား
  • Metabolism ဟုေခၚေသာ ဇီ၀ေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ား
  • ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းညွိျခင္း
  • ခႏၶာကိုယ္ၾကြက္သားခြန္အားမ်ား
  • ကိုယ္ခႏၶာအပူခ်ိ္န္ထိန္းညွိျခင္း
  • ေသြးတြင္းရွိ အဆီဓါတ္ထိန္းညွိျခင္း ႏွင့္
  • အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လစဥ္ဓမၼတာျဖစ္စဥ္မ်ား အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

 

သုိင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္း မညီမွ်ျခင္းေၾကာင့့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ သိုင္းရိြဳက္ေရာဂါမ်ား

 • သာမာန္လူသားတစ္ေယာက္အတြက္ သုိင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္း ၂ မ်ိဳးဟာ မွ်ေျခ အေျခအေနမွာ ရွိေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

 

 • လုိအပ္သည္ထက္ သုိင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္းမ်ားပုိမုိထုတ္လႊတ္ေသာ အခါ Hyperthyroidism (သုိင္းရိြဳက္ဂလင္းၾကြျခင္း) လို႔ေခၚတဲ့ ေရာဂါျဖစ္လာျပီး ေအာက္ပါလကၡဏာေတြျပလာတတ္ပါတယ္
  • ဂဏာမျငိမ္ျဖစ္ျခင္း
  • စိတ္ပူပန္မႈမ်ားျခင္း၊ အာရံုးစူးစုိက္ႏိုင္စြမ္းနည္းလာျခင္း
  • စိတ္အတက္အက် ျမန္ျခင္း
  • ေမာပန္းလြယ္ျခင္း၊ အားအင္ခ်ိနဲ႔ျခင္း
  • ေခၽြးထြက္လြန္ျခင္း၊ အပူဒဏ္မခံႏုိင္ျခင္း
  • အေရျပား ပါးလႊာျခင္း
  • ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း
  • ကုိယ္အေလးခ်ိန္ က်ဆင္းျခင္း
  • ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ ရင္တုန္ျခင္း
  • လက္တုန္ျခင္း
  • ၀မ္းမၾကာခဏသြားျခင္း (၀မ္းေလွ်ာျခင္းမဟုတ္ပါ)
  • အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ရာသီမမွန္ျခင္း၊ အဆင္းနဲျခင္း

 

 • လုိအပ္သေလာက္ သုိင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္းမထြက္ႏိုင္ေသာ အခါ Hypothyroidism (သုိင္းရိြဳက္ဟိုမုန္းခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း) လို႔ေခၚတဲ့ ေရာဂါျဖစ္လာျပီး ေအာက္ပါလကၡဏာေတြျပလာတတ္ပါတယ္
  • ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ အအိပ္လြန္ျခင္း
  • ပင္ပန္းလြယ္ကာ အေမာမခံႏိုင္ျခင္း
  • အာရံုစူးစုိက္မႈ က်ဆင္းျခင္း
  • ကုိယ္အေလးခ်ိန္တုိးလာျခင္း
  • ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း
  • အေအးဒဏ္ မခံႏုိင္ျခင္း
  • ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ေႏွးေကြးေနျခင္း
  • ကေလးမရႏုိင္ျခင္း
  • စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း
  • မွတ္ညဏ္ေလ်ာ့က်ျခင္း
  • မ်က္ခြံမို႕ျခင္း၊ လက္ႏွင့္ ဗိုက္ေဖါလာျခင္း
  • အေရျပားေဖ်ာ့ေတာ့ ၿပီးေျခာက္ေနျခင္း
  • ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း
  • အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ရာသီေသြးၾကာရွည္စြာဆင္းေနျခင္း

 

Goiter လို႕ေခၚတဲ့ လည္ပင္းၾကီးေရာဂါ ဆိုတာ…

 • လည္ပင္းရွိ သိုင္းရိြဳက္ဂလင္း အရြယ္အစား လိုတာထက္ပိုၾကီးေနတာကိုဆိုလိုပါတယ္။ သိုင္းရိြဳက္ဂလင္းတစ္ခုလံုးၾကီးလာတာလဲ ျဖစ္ႏိုင္သလို၊ အဖုအထစ္ေတြနဲ႔ မညီမညာၾကီးလာတာ (Multinodular) လဲျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • Goiter ျဖစ္ေစေသာ အျဖစ္မ်ားေရာဂါေတြကေတာ့
  • Iodine deficiency လို႔ေခၚတဲ့ အိုင္အိုဒင္းခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း (ေတာင္ေပၚေဒသေတြမွာ အျဖစ္မ်ား)
  • Autoimmune (ခုခံအားၾကြ) ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ Hashimoto’s Thyroditis (Hypothyroidism)
  • Autoimmune (ခုခံအားၾကြ) ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ Graves’ Disease (Hyperthyroidism)
  • Thyroid Cancer (သိုင္းရိြဳက္ကင္ဆာ)
  • Thyroiditis (သိုင္းရိြဳက္ဂလင္းေရာင္ရမ္းျခင္း) စတာေတြပါ။

 

 • တစ္ခါတစ္ရံ သိုင္းရိြဳက္ဂလင္းဟာ ထင္သာျမင္သာ ေရွ႕သို႕မၾကီးပဲ လည္ပင္းထဲသို႕ထိုး၀င္ၾကီးလာ တတ္ပါတယ္။ ဒါကို retrosternal goiter လို႕ေခၚျပီး အစာနင္ျခင္း၊ အသက္ရႈရခက္ခဲျခင္း စတဲ့ လကၡဏာေတြျပလာတတ္ပါတယ္။

 

သိုင္းရိြဳက္ေရာဂါေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႔ ဘာေတြစစ္ေဆးရေလ့ရွိသလဲ။

 • သက္ဆိုင္ရာေရာဂါအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး ေအာက္ပါစမ္းသပ္မႈေတြလုပ္ရေလ့ရွိပါတယ္
  • Thyroid Function Tests (သိုင္းရိြဳက္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား စစ္ေဆးျခင္း)
  • Iodine Update Scan (အိုင္အိုဒင္းစုပ္ယူမႈပမာဏ တိုင္းတာျခင္း)
  • Thyroid Scan (သိုင္းရိြဳက္ဂလင္း ၾကြ မၾကြ စစ္ေဆးျခင္း)
  • Thyroid Ultrasound (သိုင္းရိြဳက္ဂလင္း တီဗြီဓါတ္မွန္ရိုက္ျခင္း)
  • Thyroid Antibodies Tests (သိုင္းရိြဳက္ဂလင္းကို ဖ်က္ဆီးေစေသာဓါတ္မ်ားတိုင္းတာျခင္း)
  • Thyroid Needle Biopsy (အသားစယူစစ္ေဆးျခင္း)

 

အေရးအၾကီးဆံုးမွာ သင့္တြင္ သိုင္းရိြဳက္လကၡဏာေတြျပသလာပါက မည္သို႕ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ေစ –

 • မလိုလားအပ္ပဲ မိမိသေဘာျဖင့္ေသာက္ေနေသာ ေဆး ႏွင့္ ဓါတ္စာမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္ပါ။
 • သက္ဆို္င္ရာကၽြမ္းက်င္သမားေတာ္ႏွင့္သာ ေသခ်ာျပသတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
 • ထိေရာက္ေသာ ကုသမႈကို အျမန္ဆံုး ခံယူပါ။
 • ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္ကို တိတိက်က်လိုက္နာျပီး ရက္ခ်ိန္း (Follow up) မွန္မွန္ျပပါ။
 • ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားေသာ သိုင္းရြိဳက္ေဆးမ်ားကို မိမိသေဘာျဖင့္ ျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

 

သင့္သိုင္းရိြဳက္ ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးမႈ၊ ကုသမႈေတြကို သင့္ေတာ္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ –

၀ိဖ၀တီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဆးရံုၾကီးရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားသို႕ ၾကြလွမ္းခဲ့ပါလို႕ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါရေစ…

ဝိဖဝတီေဆးရံုႀကီး-မႏၱေလးရံုးခြဲ
အမွတ္ (၁၈၈)၊ ၆၃ လမ္း၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၆ လမ္းၾကား၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္း – ၀၉-၉၅၄၀၅၉၂၀၀၊ ၀၉-၄၀၂၆၅၉၂၀၀။

ဝိဖဝတီေဆးရံု-ရန္ကုန္ရံုးခြဲ
အမွတ္ ၈၀ C ၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း – ၀၉-၉၅၄၅၆၂၂၂၂။

 

—-

 

Unicode

သိုင်းရွိုက် (Thyroid) ဂလင်း အကြောင်း…

ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တနေ့တာဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေကို ထိန်းချုပ်ပေးနေတဲ့ သိုင်းရွိုက် (Thyroid) ဂလင်း အကြောင်း ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်…

–         လူသားတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာသက်ဝင်လှုပ်ရှားရင်း တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာ အားလုံးနီးပါးကို ဟန်ချက်ညီစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အဓိကထိန်းချုပ်ပေးနေတာကတော့ လည်ပင်းရှေ့ အောက်နားတွင် ရှိသော ၂ လက်မ အရွယ်နီးပါး လိပ်ပြာပုံသဏ္ဍာန် သိုင်းရွိုက်ဂလင်းမှ ထုတ်လွှတ်သော ဟော်မုန်း များဖြစ်တဲ့ Triiodothyronine (T3) နှင့် Thyroxine (T4) တို့တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား?

–         သိုင်းရွိုက်ဂလင်းနှင့် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတို့ဟာ သင့်အတွက်

o        အသက်ရှုထုတ်ခြင်း

o        နှလုံးခုန်ခြင်း

o        ဗဟို နှင့် ခက်ဖြာ အာရုံကြောလုပ်ငန်းဆောင်တာများ

o        Metabolism ဟုခေါ်သော ဇီဝလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စဉ်များ

o        ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းညှိခြင်း

o        ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားခွန်အားများ

o        ကိုယ်ခန္ဓာအပူချိ်န်ထိန်းညှိခြင်း

o        သွေးတွင်းရှိ အဆီဓါတ်ထိန်းညှိခြင်း နှင့်

o        အမျိုးသမီးများအတွက် လစဉ်ဓမ္မတာဖြစ်စဉ်များ အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။

 

သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း မညီမျှခြင်းကြောင့့်ဖြစ်ပေါ်လာသော သိုင်းရွိုက်ရောဂါများ

–         သာမာန်လူသားတစ်ယောက်အတွက် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း ၂ မျိုးဟာ မျှခြေ အခြေအနေမှာ ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

 

–         လိုအပ်သည်ထက် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများပိုမိုထုတ်လွှတ်သော အခါ Hyperthyroidism (သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကြွခြင်း) လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါဖြစ်လာပြီး အောက်ပါလက္ခဏာတွေပြလာတတ်ပါတယ်

o        ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း

o        စိတ်ပူပန်မှုများခြင်း၊ အာရုံးစူးစိုက်နိုင်စွမ်းနည်းလာခြင်း

o        စိတ်အတက်အကျ မြန်ခြင်း

o        မောပန်းလွယ်ခြင်း၊ အားအင်ချိနဲ့ခြင်း

o        ချွေးထွက်လွန်ခြင်း၊ အပူဒဏ်မခံနိုင်ခြင်း

o        အရေပြား ပါးလွှာခြင်း

o        ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း

o        ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းခြင်း

o        နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ ရင်တုန်ခြင်း

o        လက်တုန်ခြင်း

o        ဝမ်းမကြာခဏသွားခြင်း (ဝမ်းလျှောခြင်းမဟုတ်ပါ)

o        အမျိုးသမီးများတွင် ရာသီမမှန်ခြင်း၊ အဆင်းနဲခြင်း

 

–         လိုအပ်သလောက် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းမထွက်နိုင်သော အခါ Hypothyroidism (သိုင်းရွိုက်ဟိုမုန်းချို့တဲ့ခြင်း) လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါဖြစ်လာပြီး အောက်ပါလက္ခဏာတွေပြလာတတ်ပါတယ်

o        ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အအိပ်လွန်ခြင်း

o        ပင်ပန်းလွယ်ကာ အမောမခံနိုင်ခြင်း

o        အာရုံစူးစိုက်မှု ကျဆင်းခြင်း

o        ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာခြင်း

o        ဝမ်းချုပ်ခြင်း

o        အအေးဒဏ် မခံနိုင်ခြင်း

o        နှလုံးခုန်နှုန်း နှေးကွေးနေခြင်း

o        ကလေးမရနိုင်ခြင်း

o        စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း

o        မှတ်ညဏ်လျော့ကျခြင်း

o        မျက်ခွံမို့ခြင်း၊ လက်နှင့် ဗိုက်ဖေါလာခြင်း

o        အရေပြားဖျော့တော့ ပြီးခြောက်နေခြင်း

o        ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း

o        အမျိုးသမီးများတွင် ရာသီသွေးကြာရှည်စွာဆင်းနေခြင်း

 

Goiter လို့ခေါ်တဲ့ လည်ပင်းကြီးရောဂါ ဆိုတာ…

–         လည်ပင်းရှိ သိုင်းရွိုက်ဂလင်း အရွယ်အစား လိုတာထက်ပိုကြီးနေတာကိုဆိုလိုပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းတစ်ခုလုံးကြီးလာတာလဲ ဖြစ်နိုင်သလို၊ အဖုအထစ်တွေနဲ့ မညီမညာကြီးလာတာ (Multinodular) လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

–         Goiter ဖြစ်စေသော အဖြစ်များရောဂါတွေကတော့

o        Iodine deficiency လို့ခေါ်တဲ့ အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့ခြင်း (တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာ အဖြစ်များ)

o        Autoimmune (ခုခံအားကြွ) ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Hashimoto’s Thyroditis (Hypothyroidism)

o        Autoimmune (ခုခံအားကြွ) ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Graves’ Disease (Hyperthyroidism)

o        Thyroid Cancer (သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ)

o        Thyroiditis (သိုင်းရွိုက်ဂလင်းရောင်ရမ်းခြင်း) စတာတွေပါ။

 

–         တစ်ခါတစ်ရံ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းဟာ ထင်သာမြင်သာ ရှေ့သို့မကြီးပဲ လည်ပင်းထဲသို့ထိုးဝင်ကြီးလာ တတ်ပါတယ်။ ဒါကို retrosternal goiter လို့ခေါ်ပြီး အစာနင်ခြင်း၊ အသက်ရှုရခက်ခဲခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေပြလာတတ်ပါတယ်။

 

သိုင်းရွိုက်ရောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာတွေစစ်ဆေးရလေ့ရှိသလဲ။

–         သက်ဆိုင်ရာရောဂါအလိုက် လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး အောက်ပါစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ရလေ့ရှိပါတယ်

o        Thyroid Function Tests (သိုင်းရွိုက်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ စစ်ဆေးခြင်း)

o        Iodine Update Scan (အိုင်အိုဒင်းစုပ်ယူမှုပမာဏ တိုင်းတာခြင်း)

o        Thyroid Scan (သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ကြွ မကြွ စစ်ဆေးခြင်း)

o        Thyroid Ultrasound (သိုင်းရွိုက်ဂလင်း တီဗွီဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း)

o        Thyroid Antibodies Tests (သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကို ဖျက်ဆီးစေသောဓါတ်များတိုင်းတာခြင်း)

o        Thyroid Needle Biopsy (အသားစယူစစ်ဆေးခြင်း)

 

အရေးအကြီးဆုံးမှာ သင့်တွင် သိုင်းရွိုက်လက္ခဏာတွေပြသလာပါက မည်သို့သော အခြေအနေမျိုးမှာ ဖြစ်စေ –

–         မလိုလားအပ်ပဲ မိမိသဘောဖြင့်သောက်နေသော ဆေး နှင့် ဓါတ်စာများ ချက်ချင်းရပ်ပါ။

–         သက်ဆို်င်ရာကျွမ်းကျင်သမားတော်နှင့်သာ သေချာပြသတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။

–         ထိရောက်သော ကုသမှုကို အမြန်ဆုံး ခံယူပါ။

–         ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ကို တိတိကျကျလိုက်နာပြီး ရက်ချိန်း (Follow up) မှန်မှန်ပြပါ။

–         ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသော သိုင်းရွိုက်ဆေးများကို မိမိသဘောဖြင့် ဖြတ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။

 

သင့်သိုင်းရွိုက် နှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်သော စစ်ဆေးမှု၊ ကုသမှုတွေကို သင့်တော်သောစျေးနှုန်းဖြင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများ ရယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ –

၀ိဖဝတီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆေးရုံကြီးရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုဌာနများသို့ ကြွလှမ်းခဲ့ပါလို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ…

ဝိဖဝတီဆေးရုံကြီး-မန္တလေးရုံးခွဲ

အမှတ် (၁၈၈)၊ ၆၃ လမ်း၊ ၂၅ နှင့် ၂၆ လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။

ဖုန်း – ၀၉-၉၅၄၀၅၉၂၀၀၊ ၀၉-၄၀၂၆၅၉၂၀၀။

ဝိဖဝတီဆေးရုံ-ရန်ကုန်ရုံးခွဲ

အမှတ် ၈၀ C ၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း – ၀၉-၉၅၄၅၆၂၂၂၂။