• 09954562222Emergency Line
  • အမွတ္ ၈၀ C ၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့

ကေလးစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳတို့ကိုစစ္ေဆးေသာ ဌာန

ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွု ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ အထူးၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္မွဳ လိုအပ္ေသာကေလးမ်ားအတြက္ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ ဘက္စံုနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ လမ္းညြွန္ ေဆြးေႏြးကုသေပးေနပါသည္။ စိတ္ပညာရွင္မ်ား၊ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳကို ေလ့က်င့္ေပးေသာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အေၿပာေလ့က်င့္ေပးေသာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ကေလးစိတ္ေရာဂါ အထူးကုဆရာ၀န္မ်ား စုေပါင္း၍ ကေလးမ်ား၏ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အၿပဳအမူမ်ားကို ေဆြးေႏြးကုသၿခင္း၊ အေၾကာင္းရင္းကိုရွာေဖြၿခင္း၊ ထပ္ခါထပ္ခါမၿဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ၿခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္။

အထူးဂရုၿပဳ၍ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ လိုအပ္ေသာအေၿခအေနမ်ား

- ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အမူအက်င့္မ်ား (game အလြန္အကြ်ံစြဲလန္းၿခင္း၊ ထိန္းမနိုင္သိမ္းမရေသာင္းက်န္းၿခင္း၊ ရန္လိုၿခင္း၊ မနာခံၿခင္း)

- ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳၿပသာနာမ်ား (အစာစားၿခင္း၊ အိပ္ၿခင္း၊ အညစ္အေၾကးစြန့္ၿခင္းတို့္တြင္ ပံုမွန္ကေလးမ်ားကဲ့သို့မၿပဳမူၿခင္း)

- ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳ ေနာက္က်/ခ်ိဳ့ယြင္းၿခင္း (ေအာ္တစ္စင္)

- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး တြင္ခက္ခဲၿခင္း

- စာသင္ၾကားရန္ ခက္ခဲၿခင္း

- စိတ္ခံစားမွဳကို ထိန္းသိမ္းရန္ အလြန္ခက္ခဲၿခင္း

- စိတ္အေၿပာင္းအလဲ အလြန္ၿမန္ဆန္ၿခင္း

အထူးကုဆရာ၀န္မ်ား