• 09954562222Emergency Line
  • အမွတ္ ၈၀ C ၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့

အ႐ိုးအေၾကာအဆစ္ ဌာန

ဝိဖဝတီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဆးရံုႀကီး၏ အ႐ိုးအေၾကာအဆစ္ဆိုင္ရာ ကုသေသာဌာနတြင္ လူႀကီးမ်ားအတြက္သာမက ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ပါ အေကာင္ဆံုး ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အ႐ိုးအေၾကာအဆစ္ဌာနသည္ လူနာမ်ားအား ေႏြးေထြးမႈရွိေသာ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အရည္အေသြးျမင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေစရန္အာမခံပါသည္။ အထူးကုဆရာဝန္မ်ားစြာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အ႐ိုးအထူးကုသေရးအဖြဲ႕ႀကီးမွ အ႐ိုးေရာဂါမ်ား၊ အ႐ိုးအေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိထားေသာ လူနာမ်ားကိုပါ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ က်န္းမာသန္စြမ္းလာေစရန္ အထူးကုသေပးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕လံုးတြင္ အ႐ိုးအေၾကာဆိုင္ရာ ကုသေရး၌ အလြန္ထင္ရွားေသာ ေဆးရံုႀကီးတစ္ရံု ျဖစ္ပါသည္။

အ႐ိုးအေၾကာ အဆစ္ဌာန၏ ကုသမႈမ်ားတြင္

- ေျခေထာက္၊ ေျခခ်င္းဝတ္ႏွင့္ လက္ဆိုင္ရာ ခြဲစိပ္မႈမ်ား း

- အ႐ိုးအဆစ္တစ္ခုလံုး ခြဲစိပ္လဲလွယ္ အစားထိုးကုသျခင္း

- အ႐ိုးအဆစ္တစ္ခုလံုး ခြဲစိပ္လဲလွယ္ အစားထိုးကုသျခင္း

- ေက်ာ႐ိုးမႀကီးဆိုင္ရာ အေသးစိပ္ခြဲစိပ္မႈမ်ား

- အ႐ိုးက်ိဳးျခင္းဆိုင္ရာ ကုသမႈမ်ား

- ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား

- နာက်င္မႈမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစေသာ ကုထံုးအမ်ိဳးမ်ိဳး

ဝိဖဝတီေဆးရံုႀကီး၏ အ႐ိုးအေၾကာအဆစ္ဆိုင္ရာ အထူးကုသမႈဌာနႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ဌာနတို႔တြင္ အေကာင္းဆံုးအဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ကုသေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ၎အျပင္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ကုသေရးဆိုင္ရာ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားမွ ခြဲစိပ္ကုသမႈ ခံယူထားေသာ လူနာမ်ားအားလံုး အလုပ္ခြင္အတြင္းသာမက ၎တို႔ေန႔စဥ္ တစ္ေန႔တာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုးႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ပံုမွန္ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ေစရန္ အထူးေလ့က်င့္ ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။