• 09954562222Emergency Line
 • အမွတ္ ၈၀ C ၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့

ေဆးရံုအေျကာင္းအက်ဥ္း

ကေလးအထူးကုဌာနအေျကာင္း

Updated News

ေဆးရံုအေၾကာင္းအက်ဥ္း

ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ၀ိဖ၀တီေဆးရံုၾကီးသည္ေဆး၀ါးကုသၿခင္းႏွင့္ခြဲစိတ္ကုသၿခင္းတို့ကိုက်ယ္က်ယ္ၿပန့္ၿပန့္ၿပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာပုဂလိကပိုင္တတိယအဆင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးေနေသာေဆးရံုၿဖစ္သည္။ဤေဆးရံု၏ေဆး၀ါးကုသမွဳႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳဆိုင္ရာေက်ာ္ၾကားေသာဂုဏ္သတင္းတို့သည္ေဆးရံုလုပ္ငန္းလူထုၾကားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳဆိုင္ရာစီမန္ခန့္ခြဲၿခင္းတို့တြင္ႏွစ္ေပါင္း၃၀ေက်ာ္ၾကာအခိုင္အမာရပ္တည္ခဲ့သည္။ဤေဆးရံုသည္ဒံုေမာင္းေလဆိပ္အနီးဘန္ေကာက္ၿမိဳ့၏ေၿမာက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိၿပီးႏွစ္စဥ္အတြင္းလူနာ၂ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ၿပင္ပလူနာ၅သိန္းေက်ာ္တို့ကို၀န္ေဆာင္မွဳေပးလ်က္ရွိပါသည္။ဒံုေမာင္းေလဆိပ္ႏွင့္၁၅ကီလိုမီတာခန့္ကြာေ၀းၿပီးသု၀ဏၰဘူမိေလဆိပ္ႏွင့္၄၀ကီလိုမီတာခန့္ကြာေ၀းသည္။

အေတြ့အၾကံဳမ်ားေသာ၊အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာတြင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေသာ၊ေဆးပညာအထူးကုနယ္ပယ္အသီးသီးရွိဘုတ္အဖြဲ့မွတရား၀င္အသိအမွတ္ၿပဳထားေသာအထူးကုဆရာ၀န္၃၀၀ေက်ာ္ပါ၀င္သည့္အထူးကုဆရာ၀န္အဖြဲ့သည္၀ိဖ၀တီေဆးရံုအတြက္ဂုဏ္ယူစရာၿဖစ္ပါသည္။

၀ိဖ၀တီေဆးရံုသည္ “ေဖာ္ေရြၿပီးလံုၿခံဳစိတ္ခ်မွဳရွိသည့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္အဆင့္အတန္းၿမင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးမည္ဆိုေသာ” ကြ်ႏု္ပ္တို့၏ခံယူခ်က္ကိုပိုမိုခိုင္မာေစသည့္ ISO 9001 လက္မွတ္၊ Hospital Accreditation ႏွင့္ Joint Commission International (JCI) တို့ကိုရရွိၿပီးၿဖစ္သည္။

၀ိဖ၀တီေဆးရံု၏ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာစံညြွန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာအဆင့္ၿမင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ၊အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မွဳႏွင့္ကမၻာ့အဆင့္မီအရည္အေသြးၿပည့္၀ေသာက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္၂၀၂၂တြင္ပထမတန္းစားပုဂလိကေဆးရံုတခုအၿဖစ္ရပ္တည္လာႏိုင္ရန္

၀ိဖ၀တီေဆးရံု၏မူ၀ါဒမ်ား

ေခတ္မီတိုးတက္ၿပီးၿပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာအဆင့္အတန္းၿမင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးႏိုင္ရန္

လူနာမ်ား၏စိတ္ေက်နပ္မွဳရရွိေရးအတြက္အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မွဳေပးရန္

၀န္ထမ္းမ်ား၏အသိပညာ၊အတတ္ပညာ၊တာ၀န္ယူမွဳ၊မိမိ၏လုပ္ငန္းအေပၚတန္ဖိုးထားမွဳ၊အသင္းအဖြဲ့လိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္တို့ကိုၿမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ေပ်ာ္ရြွင္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ေပၚေပါက္လာေစရန္

၀ိဖ၀တီေဆးရံု၏တန္ဖိုးထားေသာစံခ်ိန္စံညြွန္းမ်ား

လံုၿခံဳမွဳ

ေစာင့္ေရွာက္မွဳ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း

ရိုးသားေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း

ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳ

သင္ယူေလ့လာလိုမွဳ

အဆင့္အတန္းၿမင့္မားၿခင္း

Joint Commission International (JCI)

JCI သည္ကြ်မ္းက်င္ေသာကုသမွဳႏွင့္ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွဳတို့ရရွိေစရန္ပံ့ပိုးေပးေသာႏိုင္ငံတကာစံခိ်န္စံညြွန္းမ်ား၊လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားအာမခံခ်က္ရရွိေစရန္ေဆးပညာဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့မ်ားကိုအကဲၿဖတ္ႏိုင္သည့္အေမရိကန္အေၿခစိုက္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာအသိအမွတ္ၿပဳအဖြဲ့အစည္းတစ္ခုၿဖစ္သည္။

Hospital Accreditation (HA) of Thailand

The Institute of Hospital Quality Improvement and Accreditation (HQIA) သည္၀န္ေဆာင္မွဳႏွင့္အဆင့္ၿမင့္ေဆး၀ါးကုသမွဳဆိုင္ရာအရည္အေသြးစဥ္ဆက္မၿပတ္တိုးတက္ေစမည့္ေဆးရံုမ်ား၏အာမခံခ်က္ကိုေသခ်ာေစေသာႏို္င္ငံအသိအမွတ္ၿပဳအဖြဲ့အစည္းတစ္ခုၿဖစ္သည္။

အထူးကုဌာနမ်ား

 • ႏွလံုးအထူးကုဌာန
 • အ႐ိုးအေၾကာအဆစ္ဌာန
 • အသည္းအစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းဌာန
 • သားဖြားနွင့္မီးယပ္ဌာန
 • ဦးေနွာက္နွင့္အာရံုေၾကာဌာန
 • က်န္းမာေရးေဆးစစ္မွဳ
 • ကေလးဌာန
 • သြားႏွင့္ခံတြင္းဌာန
 • နားႏွာေခါင္းလည္ေခ်ာင္းဌာန
 • မ်က္စိေရာဂါဌာန
 • ေဟာ္မုန္းဌာန
 • View All

Call us and book appointment 09954562222

09954562222

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္

Book appointment

Please call 09 954562222 if urgent. Your personal case manager will ensure that you receive the best possible care.

  • Phone 09954562222
  • Mail [email protected]
  • No. 80 C / kyaik Wine Pagoda road, Mayangone tsp, Yangon, Myanmar